Celý článek

Kapacity škol, stanovisko Společně pro Beroun

Vedení města Beroun čelí výzvě v oblasti školství, protože všechny čtyři základní školy jsou již nyní blízko hranice svých kapacit. Aby bylo možné zajistit dostatečný prostor i pro všechny budoucí žáky a zároveň plánovat pro delší budoucnost, je třeba vymyslet pro Beroun efektivní a ekonomicky výhodný způsob pro rozvoj budoucích kapacit. 

Jedním z navrhovaných řešení je navyšování kapacit stávajících základních škol formou rozšíření, rekonstrukcí a přístaveb. Tato možnost by umožnila zvýšit počet žáků, aniž by bylo nutné stavět zcela nové školy. Díky tomu by se mohlo rychleji reagovat na případný aktuální  nedostatek kapacity a zároveň by se minimalizovaly náklady spojené s výstavbou nových budov, zejména pak s potřebou drahého zajišťování operativních investic, jakou jsou další sportoviště, jídelny, atd..

Dalším opatřením, které by mohlo pomoci v řešení této situace, je připravit projekt do šuplíku pro budoucí lokality, kde se očekává větší bytová výstavba. Tím by město mohlo pokrýt budoucí potřeby a připravit se na nárůst počtu žáků v nově zastavovaných oblastech. Díky tomu by se předešlo situaci, kdy by město opět čelilo nedostatku školních kapacit a muselo řešit problém v krizovém režimu. Jakákoliv nová budova by pak měla stavebně splňovat podmínku flexibility tak, aby v případě jakéhokoliv budoucího potenciálního poklesu potřeby mohla být tato investice zužitkována jiným veřejně potřebný způsobem. Takové prostory si zachovávají princip dlouhodobé investice.

Celkově je tedy důležité, aby vedení města Beroun zaujalo strategický  a dlouhodobý pohled na rozvoj školství a postupovalo plánovitě a s víceletým výhledem. Pouze tak bude možné zajistit kvalitní vzdělání pro všechny žáky a udržet školství ve městě na vysoké úrovni.

Přístavby by tak za určitých specifických podmínek mohly být realizovány například v rámci objektu ZŠ Preislerova nebo třeba zajímavou a moderní úpravou vnitřních prostor a zajímavou přístavbou budovy ZŠ Wagnerova.

Pár nápadů už máme, budeme rádi i za Vaše názory, protože víc hlav víc ví:-)

Ukázka zajímavé realizace přístavby a architektonicky podobně náročné budovy v Praze na Olšinách nabízíme například v přiložené prezentaci. 

© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies