Celý článek

Jak se daří radniční koalici v Berouně?

V lednu to bylo rok, co radniční koalice, kterou tvoří hnutí ANO, ODS a Nezávislí Berouňáci s podporou paní Machové (za SPD), stanovila programové priority, které si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách města.

Rok už je relativně dlouhá doba. To, jak koalice své priority plní, je téma na samostatnou analýzu. Pro začátek vám nabízím tyto 3 body k zamyšlení.

  • Doprava: Koalice slibuje optimalizovat kapacitu parkovacích míst, zlepšit veřejnou dopravu, zvýšit bezpečnost dopravy v okolí škol a školek a podpořit cyklistiku. To jsou jistě žádoucí cíle, ale jak je koalice plánuje dosáhnout? Jaké jsou konkrétní projekty, které by měly tyto problémy řešit? A jak se vyrovná s tím, že Beroun je stále více zatížen tranzitní dopravou, která zhoršuje kvalitu ovzduší a zvyšuje hluk?
  • Sport a volnočasové aktivity: Koalice slibuje podporu sportu a volnočasových aktivit s důrazem na mládež. Plánuje poskytovat granty pro mládežnické sportovní projekty a organizovat akce, které podporují zdravý životní styl. Ovšem, chybí konkrétní plán a financování těchto závazků. Otázky také směřují k postupné rekonstrukci hřišť, revitalizaci kempu na hrázi a výstavbě nových sportovišť. Jak bude koalice plánovat a alokovat zdroje na tyto projekty? Transparentnost a efektivní plánování jsou klíčové pro úspěch sportovních a volnočasových iniciativ ve prospěch komunity.
  • Školství: Koalice plánuje připravit výstavbu nových školských zařízení a zvýšit kapacity mateřských a základních škol. Klíčovou součástí strategie má být spolupráce se všemi školskými zařízeními, včetně středních škol a soukromých škol. Jaké konkrétní kroky koalice plánuje podniknout pro efektivní realizaci těchto opatření a jakým způsobem budou tyto aktivity financovány?

Tyto a další otázky si pokládají občané Berouna, kteří mají zájem o to, jak se jejich město vyvíjí a jaké jsou jeho vize a cíle. V budoucích článcích se budu podrobněji zabývat tím, jak koalice plní své programové priority, a to objektivně a zároveň i konstruktivně. Doufám, že tím přispěji k lepší informovanosti a zapojení občanů do dění v jejich městě.

zastupitel města Ing. Martin Dolejší

© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies