Celý článek

Jak to tedy je?

V únorovém čísle Berounských radničních listů se pan místostarosta Mišina (zvolený za ANO) po jeho neúspěšné nominaci k zastupování města ve vodárenské společnosti rozohnil nad tzv. „Nepochopitelnými blokacemi ze strany opozice“ a po vzoru prezidentské kampaně vedené předsedou ANO Andrejem Babišem, se snaží v občanech Berouna vzbudit pocit ohrožení, když doslova uvádí, citujeme: „Pro Beroun to může mít dalekosáhlé následky… Naší neúčastí … bychom významně ohrozili blokační schopnost minoritních akcionářů… může dojít k citelnému zdražení,…“.

Svůj výstup nakonec zakončil slovy: „I v těchto nekonfliktních a pro město důležitých věcech tak ukazují, že prostě budou jednat jen ve svém politickém zájmu a městu tím mnohdy přitíží“.

Dikce jak vystřižená ze slovníku nedávno skončené kampaně!

Máme za to, že už z dikce použitých slov je každému patrné, jak asi vypadá komunikace vedení radnice se zvolenými zastupiteli z řad opozice. Vedle naprosté blokády a nepravdy, které si koalice zvolila jako základní princip svého samovládnutí, a znevažování zvolených opozičních zastupitelů, je to zejména jimi zvolený povýšenecký způsob komunikace, který vede přesně k tomu, na co si pan místostarosta, zvolený za ANO, nyní stěžuje.

Opozice tu rozhodně není od toho, aby byla v roli školáčka, který se má před vyučováním na vše přijít zeptat k panu učiteli do kabinetu, a pak už jen při hodinách zvedat ručičku vždy, když to paní řídící uzná za správné.

Pokud není koalice schopna prohlasovat si svoje vlastní, s nikým nekonzultované, návrhy a není se schopna se zástupci opozice ani domluvit na tom, za jakých podmínek podpoří jejich návrhy, pak pláčou sice hezky, ale jen a pouze nad vlastní neschopností. Koalice sklízí jen to, co sama zasela.

Nehlasovat pro koaliční návrhy je zcela legitimní nástroj opozice k tomu, jak koalici přimět, aby dodržovala aspoň základní pravidla demokratické diskuse, případně se snažila hledat širší shodu a ne jen o všem rozhodovat bez ohledu na názory většiny voličů. To si evidentně radniční koalice, která stojí na převaze jediného hlasu, nechce stále uvědomit, stejně jako to, že se spojenectví ODS a ANO většině ostatních demokratických formací prostě nelíbí.

Koalice by samozřejmě mohla celou věc promptně vyřešit a svého zástupce na jednání valné hromady obchodní společnosti vyslat, kdyby ovšem byla schopna se na jednání zastupitelstva sejít dříve, než jednou za tři měsíce (což je minimum stanovené zákonem). V tom jí opozice rozhodně neomezuje.

© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies