Všechny články

    • 27. 8. 2023

    Beroun potřebuje novou školu!

    Na březnové zastupitelstvo nám radní koalice vedená ODS a ANO předložila ke schválení materiál „Výhled počtu žáků v berounských základních školách do roku 2028 …“. Obsahově šlo o dosti nepřesně provedený odhad vývoje a jakýsi nástin řešení. Jakkoliv zde není prostor k rozebírání věcných chyb, které materiál obsahoval, je možno poukázat již na holý fakt, že jako řešení situace dramaticky narůstajícího počtu žáků a nutnosti řešit tento problém, je vedením radnice předkládána zcela mylná představa, že ze zvažovaných potřeb lze „oddělit“ děti z okolních obcí a počítat pouze s dětmi z Berouna.

© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies