Celý článek

Beroun potřebuje novou školu!

Na březnové zastupitelstvo nám radní koalice vedená ODS a ANO předložila ke schválení materiál „Výhled počtu žáků v berounských základních školách do roku 2028 …“.

Obsahově šlo o dosti nepřesně provedený odhad vývoje a jakýsi nástin řešení. Jakkoliv zde není prostor k rozebírání věcných chyb, které materiál obsahoval, je možno poukázat již na holý fakt, že jako řešení situace dramaticky narůstajícího počtu žáků a nutnosti řešit tento problém, je vedením radnice předkládána zcela mylná představa, že ze zvažovaných potřeb lze „oddělit“ děti z okolních obcí a počítat pouze s dětmi z Berouna.

Za nás považujeme dikci segregace dětí z okolních obcí za naprosto amorální a neobhajitelnou! Beroun byl a vždy bude přirozeným spádovým centrem Berounska, kam za školní výukou dojížděly již babičky našich babiček, zdejší školy byly stavěny z peněz všech občanů, nikoliv jen těch berounských, a svých závazků obce s rozšířenou působností (ORP), která i v mnoha jiných oblastech spravuje potřeby občanů z celého území jejího působení, se nelze k této věci jen tak otočit zády a začít tvrdit, že „naše školy“ jsou jen pro „naše děti“.

Jistě, pro občany z Berouna to možná může znít v prvním dojmu dobře, bude o nás postaráno, realita je ovšem taková, že dětem z okolních obcí stačí přehlásit trvalé bydliště do Berouna a … máme po řešení! Proč? Protože tak jako stávající zákony polopaticky neupravují povinnost obce s rozšířenou působností zajišťovat a koordinovat realizaci povinné školní docházky na celém území ORP, jakkoliv se jednalo o dlouholetou a zažitou praxi, není ničím a nijak upraveno, kde mohou být děti evidovány k trvalému pobytu a za jakých podmínek. Jediné, co je z předloženého materiálu tedy patrné, je skutečnost, že se velmi rychle blíží situace, kdy budou veškeré kapacity základních škol v Berouně naplněny. Našim řešením by bylo bezodkladné zahájení jednání s okolními obcemi na přípravě výstavby nové spádové školy.

Petr Horák
(názor zastupitele do Radničních listů 04/23)

© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies