• Když dva dělají totéž, není to totéž

  Patrně všechny berounské volební formace měly ve svém programu obnovu parkových ploch na Městské hoře. Není divu. Stav zdejší zeleně i vybavení pro návštěvníky již řadu let neodpovídají dnešnímu standardu známému z jiných měst a jedna z bezesporu největších turistických atrakcí Berouna, berounští medvědi, bohužel návštěvníkům mnoho nenabízí. „Měnda“ prostě zůstala stranou pozornosti radnice, která ji roky, na rozdíl od občanů, asi neviděla. Tak se stalo, že za celou tu dobu předchozích let nevznikl ze strany radnice jediný ucelený projekt, jak tuto významnou část města a městské zeleně obnovit, dát jí náležité vybavení a vizi budoucího využití. Osobně si jako bývalý smíchovský místostarosta, který připravil a realizoval rozsáhlé rekonstrukce či výstavby mnoha hektarů parkových ploch, tento dlouholetý nezájem radních nedovedu vysvětlit.

 • Proč jsme do toho šli

  Jako místní představitelé našich stran a hnutí, které v posledních dvou letech velkou měrou zasadily o změnu poměrů na krajské úrovni, jsme se před volbami zamýšleli, co můžeme nabídnout našemu městu a jak. V roce 2018 jsme se podíleli na formování kandidátky Beroun sobě, kterou jsme vzhledem k mnoha nezávislým osobnostem na této kandidátce vnímali jako možnou změnu pro Beroun, která v té době byla opravdu potřebná. Tuto sestavu naše politické sestavy podpořily jak finančně, tak svou prací a osobní účastí. V zastupitelstvu jsme tak v minulém volebním období měli naši zastupitelku Markétu Horákovou (STAN), v kontrolním výboru Ing. Martina Dolejšího (TOP 09) a v bytové komisi Daniela Průšu (KDU-ČSL), kteří zde v rámci tehdejší opozice pracovali a hájili názory našich politických stran.

 • Jak to tedy je?

  V únorovém čísle Berounských radničních listů se pan místostarosta Mišina (zvolený za ANO) po jeho neúspěšné nominaci k zastupování města ve vodárenské společnosti rozohnil nad tzv. „Nepochopitelnými blokacemi ze strany opozice“ a po vzoru prezidentské kampaně vedené předsedou ANO Andrejem Babišem, se snaží v občanech Berouna vzbudit pocit ohrožení, když doslova uvádí, citujeme: „Pro Beroun to může mít dalekosáhlé následky… Naší neúčastí … bychom významně ohrozili blokační schopnost minoritních akcionářů… může dojít k citelnému zdražení,…“

 • Promarněná šance

  Po volbách bývá dobrým zvykem ponechat vládnoucí koalici 100 dnů hájení, aby měla čas a prostor přenést své sliby do praxe. Tak jsme také jako sestava hájící demokratické hodnoty postupovali. Nebylo pro nás přijatelné, abychom se přidali ke koalici, která se rozhodla zcela ignorovat jednoznačné výsledky voleb a postavila svou činnost na lidmi odmítaném spojení ODS a ANO. V situaci, kdy se koalice opětovně rozhodla prosadit sestavu vedení radnice proti očekávání voličů, byl náš odchod do opozice jediným správným řešením.

 • Beroun potřebuje novou školu!

  Na březnové zastupitelstvo nám radní koalice vedená ODS a ANO předložila ke schválení materiál „Výhled počtu žáků v berounských základních školách do roku 2028 …“. Obsahově šlo o dosti nepřesně provedený odhad vývoje a jakýsi nástin řešení. Jakkoliv zde není prostor k rozebírání věcných chyb, které materiál obsahoval, je možno poukázat již na holý fakt, že jako řešení situace dramaticky narůstajícího počtu žáků a nutnosti řešit tento problém, je vedením radnice předkládána zcela mylná představa, že ze zvažovaných potřeb lze „oddělit“ děti z okolních obcí a počítat pouze s dětmi z Berouna.

© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies